Preddogodek MFRU/KIBLIX

predlogotip1AUniverza v Mariboru in Pedagoška fakulteta Maribor skupaj z KIBLIX + MFRU = 2016 predstavljajo„

Maja Smrekar: Meddisciplinarnost pri povezovanju naravoslovnih in humanističnih znanosti v umetniških projektih“ (predavanje)

Datum: 5.4.2016 ob 9:00 / Lokacija: predavalnica 0.27 (PeF)

Intermedijska umetnica Maja Smrekar povezuje naravoslovne in humanistične znanosti v meddisciplinarne umetniške projekte. Njena raziskovanja naslavljajo preplet dveh področij: šesto veliko izumiranje vrst na planetu Zemlji skozi perspektivo globalne distribucije naravnih virov in fenomenologijo paralelne evolucije v razmerju volk – človek - pes. Na primerih avtorskih del bo predstavila proces nastajanja vsebinskih ozadij umetniških konceptov skozi sodelovanja z znanstvenimi inštitucijami ter posamezniki, s katerimi sodeluje pri izvedbi svojih projektov.

Vljudno vabljeni! Več na: majasmrekar.org
Podpora: KID KIBLA . MKC Maribor

O festivalu

MFRU - Mednarodni Festival Računalniških Umetnosti (v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor) ima v Sloveniji bogato tradicijo, saj skuša z odpiranjem prostora računalniških umetnosti ter privabljanjem širokega spektra interdisciplinarnih gostov že tradicionalno skrbeti za ustrezno umestitev digitalnih in/ali intermedijskih umetnosti tudi v slovensko okolje. Od previdnih začetkov v zgodnjih devetdesetih je Festival nadgrajeval svojo primarno dejavnost in se z letošnjo, že devetnajsto ponovitvijo, umešča med unikume slovenskega medijskega prostora, s čimer je njegovemu idejnemu očetu, Mariborčanu Jožetu Slačku, vizionarsko uspelo postaviti čvrste temelje potencialnemu intermedijskemu razcvetu našega malega mesta.

MFRU predstavlja most med teoretskimi in praktičnimi vsebinami intermedijskim umetnosti. Povezuje jih z digitalnimi mediji, znanstvenimi dosežki, tehnološkimi novostmi. S spodbujanjem interaktivnega sodelovanja različnih smeri digitalnih umetnosti ter njihove integracije v praktično, torej produkcijsko ali pedagoško okolje, omogoča Festival vsakoletno promocijo sodobne umetniško - programske smeri, katere globalni učinek vsakodnevno stopnjuje moderna tehnologija, zato je s tega stališča vloga Festivala kot inkubatorja novih, predvsem domačih mladih avtorjev, še posebej pomembna. Prispeva namreč k dopolnitvi pomembne programske niše, s čimer umešča Maribor med partnerska evropska festivalska mesta.

Festival je namenjen odpiranju oči javnosti ter intermedijskemu raziskovanju pojma in bistva kompleksnosti v okvirih računalniške umetnosti. Gre za razvijajočo se smer, ki je odraz sodobnega časa in odgovor na izzive tehnoloških sprememb, ki jih pred nas postavlja globalno omreženi svet.

Festivalsko dogajanje se osredotoča na dva temeljna vidika. To sta umetniški ter izobraževalni modul, s čimer sledimo osnovnemu cilju transdisciplinarnega mreženja, ki je nujno povezano z raziskovanjem, izobraževanjem ter perceptivnostjo v različnih prostorih sodelujočih umetnikov, ki realni delež izobraževalnega procesa, skozi katerega so šli v okviru formalne izobrazbe, zaradi lastne umetnosti konstantno in nenehno nadgrajujejo, se spopolnjujejo ter izobražujejo.

Izobraževalni oziroma pedagoški pristop MFRU cilja na šolarsko, dijaško in študentsko populacijo vključevati hoče mlade od osnovnih in srednjih šol do študentov. Usmerjenost formalnega izobraževalnega sistema je namreč še zmeraj preveč enosmerna, premalo interdisciplinarna, s čimer ostaja zaprta v ozki domeni lastne znanstvenosti, ki ji v globalni dobi vse bolj topi parafinske peruti. Šolstvo se trmasto oklepa mnenja o nevarnosti pretirane uporabe računalnikov in sodobnih naprav, pri čemer opozarjamo na preprosto dejstvo, da to pravilo velja za prav vsa področja človekovega delovanja in torej ne more biti tu nikakršen aksiom. Vsaka žica, ki jo preveč ali premalo napnemo, ne bo uglašeno brenkala, je rekel že Veliki Debeluh.

Tudi s tega stališča se zdi, da je prav zato še toliko bolj potrebna raziskovanja in predvsem javnega interakcijskega predstavljanja na festivalih tipa MFRU.

MFRU-KIBLIX 2015: LIFT ME UP

mfru kiblix 2015

Vse o festivalu najdete na spletni festivalski strani www.mfru-kiblix.si

MFRU-KIBLIX 2015: LIFT ME UP
Razstava: 7. 10. - 23. 10. 2015
Lokacija: KIBLA PORTAL, Valvasorjeva 40, Maribor, Slovenija

Ogled razstave instalacij je možen od torka do sobote, od 16. - 20. ure, od torka do sobote.

  Za skupine je možen ogled (po dogovoru z Nino - 031 330  275) tudi izven tega časa.

Razstava je na ogled do 23. oktobra 2015. VSTOP JE PROST! VABLJENI!
 

Preberite več: MFRU-KIBLIX 2015: LIFT ME UP