O festivalu

MFRU - Mednarodni Festival Računalniških Umetnosti (v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Mar...

Povabilo na delavnico Q:aRT

Mednarodni Festival Računalniških Umetnosti – MFRU Festival MFRU - Kiblix: 6. – 9. november 2013 R...

  • O festivalu

  • Povabilo na delavnico Q:aRT

Izbira jezika

citylight-kiblix-konec-1 

 

Skupna festivalska platforma

MFRU in KIBLIX 2013

http://mfru-kiblix.si/

O festivalu

MFRU - Mednarodni Festival Računalniških Umetnosti (v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor) ima v Sloveniji bogato tradicijo, saj skuša z odpiranjem prostora računalniških umetnosti ter privabljanjem širokega spektra interdisciplinarnih gostov že tradicionalno skrbeti za ustrezno umestitev digitalnih in/ali intermedijskih umetnosti tudi v slovensko okolje. Od previdnih začetkov v zgodnjih devetdesetih je Festival nadgrajeval svojo primarno dejavnost in se z letošnjo, že devetnajsto ponovitvijo, umešča med unikume slovenskega medijskega prostora, s čimer je njegovemu idejnemu očetu, Mariborčanu Jožetu Slačku, vizionarsko uspelo postaviti čvrste temelje potencialnemu intermedijskemu razcvetu našega malega mesta.

MFRU predstavlja most med teoretskimi in praktičnimi vsebinami intermedijskim umetnosti. Povezuje jih z digitalnimi mediji, znanstvenimi dosežki, tehnološkimi novostmi. S spodbujanjem interaktivnega sodelovanja različnih smeri digitalnih umetnosti ter njihove integracije v praktično, torej produkcijsko ali pedagoško okolje, omogoča Festival vsakoletno promocijo sodobne umetniško - programske smeri, katere globalni učinek vsakodnevno stopnjuje moderna tehnologija, zato je s tega stališča vloga Festivala kot inkubatorja novih, predvsem domačih mladih avtorjev, še posebej pomembna. Prispeva namreč k dopolnitvi pomembne programske niše, s čimer umešča Maribor med partnerska evropska festivalska mesta.

Tema letošnjega, 19. Mednarodnega festivala računalniških umetnosti MFRU 2013, ki bo v simbiozi s festivalom KIBLIX potekal med 6. in 9. novembrom v KIBLA portalu, se osredotoča na pojem ComplexITy / Kompleksnost, ki predstavlja kompleksne informacijske tehnologije ter skuša vsebinsko povezati transdisciplinarne smeri različnih vej umetnosti in znanosti. Festival je namenjen odpiranju oči javnosti ter intermedijskemu raziskovanju pojma in bistva kompleksnosti v okvirih računalniških umetnosti. Gre za razvijajočo se smer, ki je odraz sodobnega časa in odgovor na izzive tehnoloških sprememb, ki jih pred nas postavlja globalno omreženi svet.

Festivalsko dogajanje se letos osredotoča na dva temeljna vidika. To sta umetniški ter izobraževalni modul, s čimer sledimo osnovnemu cilju transdisciplinarnega mreženja, ki je nujno povezano z raziskovanjem, izobraževanjem ter perceptivnostjo v različnih prostorih sodelujočih umetnikov, ki realni delež izobraževalnega procesa, skozi katerega so šli v okviru formalne izobrazbe, zaradi lastne umetnosti konstantno in nenehno nadgrajujejo, se spopolnjujejo ter izobražujejo.

Utemeljitev umetniškega sklopa izvira najprej iz primarnega namena MFRU, to je prikaz napredka in razvoja novih medijev v okviru računalniških umetnosti pri nas in širše, hkrati pa se z naslovitvijo izbrane teme loteva poskusa re-definiranja pojma kompleksnosti znotraj polja računalniških umetnosti.

Kompleksnost kot arche pojmovnosti sodobnega časa zaradi nastopajočih novih in specifičnih umetniških smeri postaja potrebna vnovičnega premisleka, saj gre za proces konstantnega razvijanja, napredovanja in s tem absolutne spremenljivosti že obstoječega. Tisto, kar je zaznamovalo pojem kompleksnosti kot sistema vnaprej določenih spremenljivk, ki z medsebojno interakcijo proizvajajo dodatne kompleksne sisteme še včeraj, se zdi danes, ob možnostih vpogleda v računalniški svet fraktalske grafike, AR in QR kodnih sistemov, nevro-kognitivnih možganskih pokrajin, simulacije miselnih operacij, povsem zbanalizirano.

Če je matematični pojem kompleksnih števil še včeraj proizvajal navidezni red znotraj kaotičnih struktur abstraktnih sistemov, se njegov vpliv danes docela globalizira. Stopa na področja socialnih kompleksnosti, kompleksnosti družbenih in ostalih skupin, katerih pomen pridobiva s pomočjo socialnih omrežij tipa FB in twitter še dodatno dimenzijo. Srečujemo se s problemom identifikacije in razsrediščenja, socialno paranojo in psihosocialno atrofijo. Družba socialnih skupin, ki s socialnimi medmrežji pridobiva na intenzivnosti, globini povezovanja, predvsem pa na možnostih komunikacije ter povratnih informacij, postaja v svoji raziskovalno-prevratniški maniri vse bolj pogumna.

Drugi modul MFRU je posvečen izobraževalnim dejavnostim. Morebiti je zaradi lastne pedagoške narave še dodatnega pomena, saj je moderna pedagogika v svojem notranjem razvoju zaostala za globalnim razvojem tehnike, tehnologije in sveta interneta, torej tistih polj modernega življenja, ki danes najbolj vplivajo na otroke ter njihova obzorja. Tudi zato smo se organizatorji odločili, da letošnji MFRU dodatno okrepimo s pedagoškimi aktivnostmi ter skušamo tako tudi sami prispevati k osveščanju ne le otrok in mladine, temveč tudi učiteljev in drugih pedagoških delavcev o pomenu in uporabi IKT.

Izobraževalni oziroma pedagoški pristop MFRU cilja na šolarsko, dijaško in študentsko populacijo – vključevati hoče mlade od osnovnih in srednjih šol do študentov. Usmerjenost formalnega izobraževalnega sistema je namreč še zmeraj preveč enosmerna, premalo interdisciplinarna, s čimer ostaja zaprta v ozki domeni lastne znanstvenosti, ki ji v globalni dobi vse bolj topi parafinske peruti. Šolstvo se trmasto oklepa mnenja o nevarnosti pretirane uporabe računalnikov in sodobnih naprav, pri čemer opozarjamo na preprosto dejstvo, da to pravilo velja za prav vsa področja človekovega delovanja in torej ne more biti tu nikakršen aksiom. Vsaka žica, ki jo preveč ali premalo napnemo, ne bo uglašeno brenkala, je rekel že Veliki Debeluh.

Tudi s tega stališča se zdi, da je prav zato še toliko bolj potrebna raziskovanja in predvsem javnega interakcijskega predstavljanja na festivalih tipa MFRU.

Vabljeni med 6. in 9. novembrom v KIBLA portal na Valvazorjevi 40 v Mariboru.

Festivalske aktivnosti:

1. ARHIV MFRU

2. UMETNIŠKI SKLOP

- performansi izbranih umetnikov

- zaključna razstava festivala

3. IZOBRAŽEVALNI SKLOP

- delavnice z umetniškimi intervencijami

- predavanja in vsakodnevna okrogla miza

4. RAZNO

- vsakodnevni lounge party z DJem